World Summit for Small Wind 2015

De World Wind Energy Association (WWEA) en New Energy Husum nodigen alle stakeholders van kleine en middelgrote windturbines uit om deel te nemen aan de zesde World Summit for Small Wind. Deze top gaat door op 19 en 20 maart 2015 in Husum, Duitsland.

Het hoofdthema van deze editie zijn ‘kleine en middelgrote windsystemen – microgrids en minigrids gebaseerd op 100% hernieuwbare energie’Continue reading

IRS eist certificering van KMWT

Washington, 20 januari 2015 – De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft een update gepubliceerd van de richtlijn rond prestatie- en kwaliteitsstandaarden voor kleine windturbines om van de 30% investeringsaftrek te kunnen genieten.

De richtlijn, Notice 2015-4, heeft betrekking op windturbines met een nominaal vermogen van maximaal 100kW, geplaatst of in dienst gesteld na 26 januari 2015. Enkel turbines die voldoen aan de prestatie- en kwaliteitsstandaarden van ofwel de American Wind Energy Association (AWEA) of de International Electrotechnical Commission (IEC) kunnen zich kwalificeren voor de steun.  Continue reading

Presentaties infosessie 13/11/14

Op 13 november organiseerden Universiteit Gent en Tecnolec met de steun van Agentschap Ondernemen een infosessie voor elektrotechnische installateurs. Tijdens deze sessie werden de verschillende aspecten behandeld waarmee men bij de installatie van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) rekening moet houden. Bovendien kwamen er enkele producenten en installateurs van KMWT getuigen over de ervaring die zij in deze sector hebben opgedaan.

De presentaties kan u hieronder terugvinden.

Continue reading

‘Veel windenergiedaken hebben averechts effect’

De meeste concepten voor windenergiedaken zorgen niet voor meer windstroom langs de gewenste locaties, maar juist voor minder. Dit blijkt uit twee afzonderlijke onderzoeken.

Veel concepten voor windenergiedaken proberen de wind die over of tegen het dak waait langs een bepaalde richting, bijvoorbeeld een vernauwing te sturen, zodat de windintensiteit op deze plek toeneemt waardoor eventueel geplaatste windturbines meer wind in energie om zouden kunnen zetten. Twee afzonderlijke onderzoeken, een in een windtunnel en de ander met computersimulaties, tonen nu echter aan dat de wind helemaal niet intenser langs dergelijke constructies waait, maar simpelweg de route van de minste weerstand neemt. Deze ontwerpen hebben dus een averechts effect.

Schaalmodel in de windtunnel bij Peutz bv. in Mook

Schaalmodel in de windtunnel bij Peutz bv. in Mook (Copyright: Van Hooff/Blocken/Aanen/Bronsema)

Continue reading

Overzicht KMWT in Vlaanderen

Het aantal kleine en middelgrote windturbines (KMWT) dat momenteel geïnstalleerd is in Vlaanderen is nagenoeg verwaarloosbaar. Momenteel zijn er 18 installaties van kleine windturbines die groenestroomcertificaten ontvangen, waaronder twee installaties die intussen buiten gebruik zijn. Via deze link vindt u de volledige lijst met productie-installaties (exclusief PV-installaties) waaraan GSC worden toegekend. De nog actieve kleine windturbines zijn samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 76 kWe. Tot op vandaag is er geen enkele middelgrote windturbine in Vlaanderen die groenestroomcertificaten (GSC) ontvangt. De XANT-21 middelgrote windturbine te Harelbeke is momenteel hoogstwaarschijnlijk de enige middelgrote windturbine geïnstalleerd in Vlaanderen. Via de KMWT mapping worden alle KMWT in Vlaanderen in kaart gebracht. Extra informatie zoals de jaarlijkse opbrengst, het type turbine, de ashoogte, etc. wordt ook vermeld. Ontbrekende installaties kunnen worden aangemeld via wk13@ugent.be.

mapping_KMWT

Macro & micro windkaart

Macro windkaart
De rentabiliteit van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) wordt net zoals bij grote windturbines hoofdzakelijk bepaald door de beschikbare hoeveelheid wind. Het windvermogen is dan ook evenredig met de derde macht van de windsnelheid. In het Windplan Vlaanderen (VUB & ODE) werd een windkaart opgemaakt die een schatting weergeeft van de gemiddelde windsnelheid op 75 meter hoogte. In vergelijking met grote windturbines hebben KMWT echter een beperkte ashoogte. Analoog aan de kaart uit het Windplan Vlaanderen wordt daarom een macro windkaart opgemaakt specifiek voor kleine en middelgrote windturbines, respectievelijk op 15 en 30 meter hoogte.

Windkaart10m
Micro windkaart
De relatief lage hoogte waarop KMWT geïnstalleerd worden zorgt er voor dat ze onderhevig zijn aan de interactie van de wind met lokale obstakels. Het effect van deze obstakels op de windsnelheid en bij gevolg ook op de energieproductie van een windturbine wordt gevisualiseerd met een micro windkaart. Dit geeft nuttige informatie bij het zoeken naar de meest geschikte locatie voor KMWT. Een dergelijke zoektocht komt neer op een evenwichtsoefening gevormd door technische en economische opportuniteiten enerzijds en juridische, ruimtelijke en sociale drempels anderzijds. Aan de hand van enkele cases zal deze samenhang gedemonstreerd worden.

lokale windkaart 15m(2)

Windturbines op Brusselse toren-gebouwen

Gemeten windsnelheden op vier Brusselse torengebouwen zijn vergelijkbaar met die van de Belgische kust op een tiental meter boven de grond. “De tijd is rijp om proefprojecten op te zetten.”

Het potentieel voor kleine en middelgrote windturbines blijkt zeer groot in Brussel. Op de talrijke torengebouwen van de hoofdstad zijn de windsnelheden vergelijkbaar met die van de Belgische kust op een tiental meter boven de grond. “Het plaatsen van een windturbine op een dergelijk gebouw is nu al een aantrekkelijke investering.”

Dat is het onverwachte resultaat van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) onder de leiding van Prof. dr. Mark Runacres van de VUB, Faculteit Ingenieurswetenschappen.
Continue reading

XANT-21 gelanceerd!

Op donderdag 15 mei 2014 werd de XANT-21, een 100 kW windturbine van Belgische makelij, officieel voorgesteld op de site van Vyncke te Harelbeke.

XANT, een Joint Venture tussen de firma’s 3E , VYNCKE en de heer Jo VERSAVEL, wil Vlaanderen, na de teleurgang van het Limburgse HMZ, opnieuw op de wereldkaart brengen als het gaat over de ontwikkeling en productie van windturbines.

XANT wil dankzij de integratie van ‘state of the art’ windturbine technologie in zijn windturbines, ook in het middelgrote windturbine segment (60 kW tot 500 kW) een kosten efficiënte wind energie oplossing aanbieden voor de wereldmarkt.

De XANT windturbines zijn specifiek ontworpen voor de industrie, de grotere land- en tuinbouwbedrijven, dorpen of zelfs afgelegen gebieden die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Door decentraal elektriciteit te produceren met behulp van middelgrote windturbines en lokaal te verbruiken, vermijdt men de extra kosten gelinkt aan het elektriciteitstransport.

Na 6 jaar ontwikkeling is XANT klaar voor de commerciële lancering van de zijn eerste windturbine de XANT-21, een 100 kWe windturbine. Met voordelen zoals eenvoudige vergunning, eenvoudig transport, eenvoudige montage, lagere kost en hogere opbrengst kan dit niet anders dan als muziek in de oren klinken.

Meer informatie over de XANT-21 vindt u hier!
(Bron: XANT)
XANT21