Macro & micro windkaart

Macro windkaart
De rentabiliteit van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) wordt net zoals bij grote windturbines hoofdzakelijk bepaald door de beschikbare hoeveelheid wind. Het windvermogen is dan ook evenredig met de derde macht van de windsnelheid. In het Windplan Vlaanderen (VUB & ODE) werd een windkaart opgemaakt die een schatting weergeeft van de gemiddelde windsnelheid op 75 meter hoogte. In vergelijking met grote windturbines hebben KMWT echter een beperkte ashoogte. Analoog aan de kaart uit het Windplan Vlaanderen wordt daarom een macro windkaart opgemaakt specifiek voor kleine en middelgrote windturbines, respectievelijk op 15 en 30 meter hoogte.

Windkaart10m
Micro windkaart
De relatief lage hoogte waarop KMWT geïnstalleerd worden zorgt er voor dat ze onderhevig zijn aan de interactie van de wind met lokale obstakels. Het effect van deze obstakels op de windsnelheid en bij gevolg ook op de energieproductie van een windturbine wordt gevisualiseerd met een micro windkaart. Dit geeft nuttige informatie bij het zoeken naar de meest geschikte locatie voor KMWT. Een dergelijke zoektocht komt neer op een evenwichtsoefening gevormd door technische en economische opportuniteiten enerzijds en juridische, ruimtelijke en sociale drempels anderzijds. Aan de hand van enkele cases zal deze samenhang gedemonstreerd worden.

lokale windkaart 15m(2)