Pilootproject kleine windturbines in West-Vlaanderen

Alveringem, Anzegem, De Haan, Diksmuide, Roeselare en Wingene werden door de Provincie West-Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeenten voor een provinciaal project rond de inplanting van kleine windmolens (tot 15 m masthoogte).

Met deze gemeenten gaat de Provincie aan de slag om een gemeentelijke beleidskader op te stellen rond die inplanting om zo tot een leidraad te komen die ook door de andere gemeenten kan gebruikt worden om zelf een beleidskader op te stellen. Een wetenschappelijke werkgroep zal deze leidraad objectief en autonoom uitwerken.

Met het project wil de Provincie de gemeenten stimuleren om na te denken over de inplanting van kleine windturbines. In welke landschappen zijn ze visueel aanvaardbaar? Onder welke randvoorwaarden kunnen ze vergund worden? Moeten er bepaalde rendementseisen gesteld worden? Dit zijn vragen die binnen het onderzoek worden behandeld.

De deputatie selecteerde tijdens haar zitting van donderdag 23 oktober de zes gemeenten in functie van een zo groot mogelijke diversiteit binnen de provincie. Op die manier wil de Provincie dat elke West-Vlaamse gemeente zich kan spiegelen aan – delen van – de pilootgemeenten. In totaal stelden 22 gemeenten zich kandidaat als pilootgemeente.

Het is de ambitie van de Provincie om dit pilootproject tegen eind 2015 af te ronden.

Na het uitwerken van de zes gemeentelijke beleidskaders bij de pilootgemeenten, volgt een infosessie voor alle gemeentebesturen waarbij de leidraad voor het opmaken van een gemeentelijk beleidskader zal worden voorgesteld. Vanuit de Provincie kan dan voorzien worden in een specifiek begeleidingstraject voor elke gemeente voor de opmaak van een gemeentelijk beleidskader met eigen klemtonen. Daarna kunnen concrete aanvragen effectief getoetst en beoordeeld worden.

Dit initiatief kent zijn oorsprong in de provinciale werkgroep kleine windturbines. Dit is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), INAGRO, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent – Power-Link.

(bron: persbericht West-Vlaanderen)

Op 23 juni 2014 werd een infoavond georganiseerd voor de lokale besturen over dit project. De presentaties kan u hier downloaden. Voor meer informatie kan u terecht bij Joachim D’eigens van de Dienst ruimtelijke planning (joachim.deigens@west-vlaanderen.be 050/40.33.77)