Presentaties slotevenement

Op donderdag 27 augustus 2015 organiseerde Universiteit Gent, Power-Link de slotconferentie ‘Kleine en middelgrote windturbines: waar het om draait’, in nauwe samenwerking met Volta, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met de steun van het Agentschap Ondernemen.
Continue reading

Presentaties infosessie 28/04/15

Op 28 april organiseerden Universiteit Gent en Tecnolec een infosessie rond kleine en middelgrote windturbines (KMWT), met de steun van het Agentschap Ondernemen.

Deze sessie was gewijd aan pragmatische en praktische methodes om de visuele impact en de inpasbaarheid van KMWT in kaart te brengen. Daarnaast werden ook praktische tips en richtlijnen gegeven die hulp bieden bij het selecteren van KMWT en geschikte locaties op basis van rentabiliteit, kwaliteit en wettelijke randvoorwaarden.

Continue reading

Groei van markt KWT vertraagt

Bonn/Husum, 20 maart 2015 (WWEA) – Ter gelegenheid van de zesde World Summit for Small Wind in Husum (Duitsland), heeft het WWEA de globale statistieken van kleine windturbines bekendgemaakt. De samenvatting van het rapport geeft aan dat 2013 een beproevend jaar was voor de kleine windindustrie, na jaren van continue groei.

“Het is een gebrek aan ondersteuning vanuit het beleid samen met de administratieve en bureaucratische obstakels die de belangrijkste belemmeringen vormen voor kleine wind.” Stefan Gsänger, Secretaris-Generaal WWEA

Continue reading

Denemarken en Polen FIT voor KWT

Bonn, 16 maart 2015 (WWEA) – Kleine windturbines spelen in veel landen steeds een grotere rol, in het bijzonder in Azië en Noord Amerika. Op het Verenigd Koninkrijk na is de Europese markt voor kleine wind tot hiertoe geen driver geweest in dit succesverhaal, niet technisch noch economisch. Hier kan echter verandering in komen in de nabije toekomst. In de afgelopen weken hebben twee Europese landen stappen ondernomen om hun binnenlandse markt voor kleine wind aan te wakkeren.

Continue reading

SMWT Wind Market Report UK

Het rapport van RenewableUK “Small and Medium Wind UK Market Report” handelt over de huidige omvang van de sector van kleine en middelgrote windturbines, geeft commentaar op de huidige dynamiek van de binnenlandse en buitenlandse markt en onderzoekt enkele van de belangrijkste opportuniteiten en uitdagingen voor de verdere ontwikkeling.

Bekijk het rapport hier!

Bron: RenewableUK

370 gigawatt is nieuw record

Volgens de voorlopige cijfers van WWEA heeft de windenergiesector in 2014 een nieuw record gevestigd. In 2014 werd er meer dan 50 GW aan capaciteit toegevoegd, dit bracht het totaal geïnstalleerd vermogen (on- en off-grid installaties samen) op bijna 370 GW. Voor het eerst sinds 2009 was de groei groter dan die van het vorige jaar.

???

Continue reading

Windturbines op gebouwen, een turbulent gebeuren

Bij de plaatsing van kleine windturbines in verstedelijkte omgeving wordt vaak een plaatsing op een gebouw overwogen. Zonnepanelen worden doorgaans op gebouwen geplaatst omwille van de gunstige ligging (helling, minimale beschaduwing). Voor windturbines is het echter een complexer verhaal.

De opbrengst, en dus ook het rendement, van een windturbine hangt af van de gemiddelde windsnelheid op de locatie waar hij is geplaatst, maar ook de turbulentie speelt een belangrijke rol. De windsnelheid neemt toe naarmate de turbine hoger wordt geplaatst terwijl de turbulentie afneemt. Beide zijn bevorderend voor het rendement van een windturbine, wat de plaatsing op een gebouw evident doet lijken.

Maar, de interactie van de wind met het gebouw zelf zorgt ook voor bijkomende turbulenties.

Continue reading

World Summit for Small Wind 2015

De World Wind Energy Association (WWEA) en New Energy Husum nodigen alle stakeholders van kleine en middelgrote windturbines uit om deel te nemen aan de zesde World Summit for Small Wind. Deze top gaat door op 19 en 20 maart 2015 in Husum, Duitsland.

Het hoofdthema van deze editie zijn ‘kleine en middelgrote windsystemen – microgrids en minigrids gebaseerd op 100% hernieuwbare energie’Continue reading

IRS eist certificering van KMWT

Washington, 20 januari 2015 – De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft een update gepubliceerd van de richtlijn rond prestatie- en kwaliteitsstandaarden voor kleine windturbines om van de 30% investeringsaftrek te kunnen genieten.

De richtlijn, Notice 2015-4, heeft betrekking op windturbines met een nominaal vermogen van maximaal 100kW, geplaatst of in dienst gesteld na 26 januari 2015. Enkel turbines die voldoen aan de prestatie- en kwaliteitsstandaarden van ofwel de American Wind Energy Association (AWEA) of de International Electrotechnical Commission (IEC) kunnen zich kwalificeren voor de steun.  Continue reading