370 gigawatt is nieuw record

Volgens de voorlopige cijfers van WWEA heeft de windenergiesector in 2014 een nieuw record gevestigd. In 2014 werd er meer dan 50 GW aan capaciteit toegevoegd, dit bracht het totaal geïnstalleerd vermogen (on- en off-grid installaties samen) op bijna 370 GW. Voor het eerst sinds 2009 was de groei groter dan die van het vorige jaar.

???

De totale windcapaciteit groeide in 2014 met 16,2% ten opzichte van 2013. Dit is opmerkelijk meer dan de 12,8% in 2013. Met een vermogen van 370 GW voorziet windenergie bijna 5% van de globale elektriciteitsvraag.

Terwijl de windsector in Latijns Amerika en Afrika een inhaalbeweging maakt, stellen vooral Europese marktleiders een stagnering van de markt vast. Politieke en sociale steun zijn volgens Stefan Gsänger, secretaris-generaal WWEA, de belangrijkste factoren voor het succes van windenergie op lange termijn.

In april 2015 wordt het World Wind Energy Report 2014 gepubliceerd met gedetailleerde statistieken.

Bron: World Wind Energy Association