Windkaarten Vlaanderen

Op basis van een ruwheidslengtekaart van Vlaanderen, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), werden windkaarten opgemaakt op hoogtes van 15, 20, 30 en 40 m. Deze hoogtes werden bepaald op basis van vaak voorkomende ashoogtes van kleine en middelgrote windturbines.De kaarten geven een indicatie van de te verwachten gemiddelde windsnelheid in een zone van 250 bij 250 m. Bij het analyseren van een specifieke locatie dienen lokale obstakels nog in rekening te worden gebracht.Naast de ruwheidslengtes werd er ook gebruik gemaakt van de historische gegevens van 24 synoptische weerstations verspreid over Vlaanderen en Wallonië.

Omwille van een tekort aan beschikbare meetgegevens uit Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland, kunnen geen kaarten worden gegenereerd voor enkele gebieden.