Denemarken en Polen FIT voor KWT

Bonn, 16 maart 2015 (WWEA) – Kleine windturbines spelen in veel landen steeds een grotere rol, in het bijzonder in Azië en Noord Amerika. Op het Verenigd Koninkrijk na is de Europese markt voor kleine wind tot hiertoe geen driver geweest in dit succesverhaal, niet technisch noch economisch. Hier kan echter verandering in komen in de nabije toekomst. In de afgelopen weken hebben twee Europese landen stappen ondernomen om hun binnenlandse markt voor kleine wind aan te wakkeren.

Denemarken bereidt zich voor om een feed-in tarief (FIT) te introduceren voor kleine windturbines. De geplande vergoeding bedraagt 0,33 €/kWh voor turbines tot 10 kW en 0,20 €/kWh voor turbines tot 25 kW. Denemarken heeft nu al het grootste aandeel windenergie (40%), hoofdzakelijk door grote windturbines, en nu heeft het ook de aanvullende en complementaire voordelen van kleine productie-eenheden ingezien.

Polen heeft een nieuwe wet rond hernieuwbare energie ingevoerd die ook een feed-in tarief voor kleine windturbines bevat. Tot 3 kW is het FIT 0,17 €/kWh, tot 10 kW is het 0,15 €/kWh. Deze beslissing heeft het potentieel om grote veranderingen te creëren in de Poolse hernieuwbare energiemarkt, die tot nu toe niet gebaseerd was op lokale en binnenlandse investeerders.  

De aangegeven feed-in tarieven zullen, indien uitgevoerd op een correcte manier, de kleine wind sector in beide landen aanzienlijk laten groeien. Denemarken en Polen willen het hiermee mogelijk maken voor burgers en KMO’s om hun eigen windenergie te oogsten voor het opwekken van elektriciteit en op die manier hun binnenlandse kleine wind sector te ondersteunen, en dus ook kansen creëren voor de export van kleine wind-apparatuur.

Bron: WWEA