Presentaties infosessie 28/04/15

Op 28 april organiseerden Universiteit Gent en Tecnolec een infosessie rond kleine en middelgrote windturbines (KMWT), met de steun van het Agentschap Ondernemen.

Deze sessie was gewijd aan pragmatische en praktische methodes om de visuele impact en de inpasbaarheid van KMWT in kaart te brengen. Daarnaast werden ook praktische tips en richtlijnen gegeven die hulp bieden bij het selecteren van KMWT en geschikte locaties op basis van rentabiliteit, kwaliteit en wettelijke randvoorwaarden.

Continue reading

Overzicht KMWT in Vlaanderen

Het aantal kleine en middelgrote windturbines (KMWT) dat momenteel geïnstalleerd is in Vlaanderen is nagenoeg verwaarloosbaar. Momenteel zijn er 18 installaties van kleine windturbines die groenestroomcertificaten ontvangen, waaronder twee installaties die intussen buiten gebruik zijn. Via deze link vindt u de volledige lijst met productie-installaties (exclusief PV-installaties) waaraan GSC worden toegekend. De nog actieve kleine windturbines zijn samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 76 kWe. Tot op vandaag is er geen enkele middelgrote windturbine in Vlaanderen die groenestroomcertificaten (GSC) ontvangt. De XANT-21 middelgrote windturbine te Harelbeke is momenteel hoogstwaarschijnlijk de enige middelgrote windturbine geïnstalleerd in Vlaanderen. Via de KMWT mapping worden alle KMWT in Vlaanderen in kaart gebracht. Extra informatie zoals de jaarlijkse opbrengst, het type turbine, de ashoogte, etc. wordt ook vermeld. Ontbrekende installaties kunnen worden aangemeld via wk13@ugent.be.

mapping_KMWT

Ruimtelijke informatie kaart


Een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen wordt aan de hand van layers toegevoegd aan deze ruimtelijke informatie kaart. Deze layers zijn gekoppeld aan de database van Mercator Vlaanderen, opgemaakt door de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Door deze koppeling met deze database, blijft deze ruimtelijke informatie up-to-date. Door het toevoegen van deze ruimtelijke informatie is het mogelijk voor de gebruiker om op een heel vlotte en accurate manier rekening te houden met vastgelegde waardevolle en gevoelige gebieden tijdens het vergunningsverleningsproces. Volgende layers worden aan de interactieve kaart toegevoegd:

a. Aangeduide ankerplaatsen
b. Lijn – en puntrelicten
c. Vlaamse natuurreservaten
d. Inventaris bouwkundig erfgoed
f. Vogelrichtlijngebied
g. Beschermde stads-en dorpsgezichten
h. Beschermde archeologische sites
i. Beschermd landschap
j. Beschermde monumenten
k. Gebieden duinendecreet
l. VEN en IVON gebieden
m. RAMSAR richtlijnen
n. UNESCO werelderfgoed
o. Seveso richtlijn

Deze ruimtelijke informatiekaart is hier te vinden.

Interactieve kaart

De interactieve kaart is hier te vinden. Deze interactieve kaart runt het best met de internetbrowser van Firefox, deze kan hier gedownload worden.

De interactieve map interface maakt het mogelijk om het terrein waar een eventuele toekomstige kleine of middelgrote windturbine geplaatst wordt, door de gebruiker te laten omschrijven. Vooreerst wordt de plaats van de KMWT ingegeven door een marker op de interactieve kaart te plaatsen. Het zoeken van de gewenste plaats op deze interactieve kaart kan door middel van het zoekvenster gekoppeld aan de plaatsdatabase van Google Maps. Daarna kunnen de obstakels in het terrein ingegeven worden. Constructies, bossen met dichte vegetatie en enkele bomen worden telkens apart getekend op de kaart door de gebruiker. Elk object wordt door de gebruiker voorzien van een hoogte-coördinaat.

Naast de KML-code kan ook een lijst met coördinaten (breedtegraad, lengtegraad en hoogte-coördinaat) geëxporteerd worden naar de Windkracht 13 spreadsheet. In de spreadsheet kunnen de voorgeprogrammeerde viewshed analyses, slagschaduwcontroles, geluidscontroles en andere controles op deze geïmporteerde coördinaten worden losgelaten.

Slagschaduwcontrole tool

Situaties waarin de wieken van de KMWT slagschaduw op bebouwde gebieden laat vallen of zonlicht reflecteert op deze gebieden, dient men ten alle tijde tot een minimum te herleiden. Dit laatste is eenvoudig op te lossen met een matte lak. Situaties waarbij de wieken zich bevinden binnen de directe weg van het zonlicht zijn echter niet tegen te gaan. Dit zal moeten gecontroleerd worden door middel van een slagschaduwcontrole voordat de KMWT op een bepaalde plaats geïmplementeerd wordt. Deze slagschaduwcontrole berekent hoelang een bepaald controlepunt in de slagschaduw gelegen is en controleert of dit alles onder de vastgelegde slagschaduwnorm blijft. De normering voor slagschaduw legt een maximum van 8 uur per jaar en maximaal 30 minuten per dag op voor een woongebied.

Deze slagschaduwcontrole tool zal binnenkort gepubliceerd worden.