Ruimtelijke informatie kaart


Een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen wordt aan de hand van layers toegevoegd aan deze ruimtelijke informatie kaart. Deze layers zijn gekoppeld aan de database van Mercator Vlaanderen, opgemaakt door de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Door deze koppeling met deze database, blijft deze ruimtelijke informatie up-to-date. Door het toevoegen van deze ruimtelijke informatie is het mogelijk voor de gebruiker om op een heel vlotte en accurate manier rekening te houden met vastgelegde waardevolle en gevoelige gebieden tijdens het vergunningsverleningsproces. Volgende layers worden aan de interactieve kaart toegevoegd:

a. Aangeduide ankerplaatsen
b. Lijn – en puntrelicten
c. Vlaamse natuurreservaten
d. Inventaris bouwkundig erfgoed
f. Vogelrichtlijngebied
g. Beschermde stads-en dorpsgezichten
h. Beschermde archeologische sites
i. Beschermd landschap
j. Beschermde monumenten
k. Gebieden duinendecreet
l. VEN en IVON gebieden
m. RAMSAR richtlijnen
n. UNESCO werelderfgoed
o. Seveso richtlijn

Deze ruimtelijke informatiekaart is hier te vinden.