Windturbines op gebouwen, een turbulent gebeuren

Bij de plaatsing van kleine windturbines in verstedelijkte omgeving wordt vaak een plaatsing op een gebouw overwogen. Zonnepanelen worden doorgaans op gebouwen geplaatst omwille van de gunstige ligging (helling, minimale beschaduwing). Voor windturbines is het echter een complexer verhaal.

De opbrengst, en dus ook het rendement, van een windturbine hangt af van de gemiddelde windsnelheid op de locatie waar hij is geplaatst, maar ook de turbulentie speelt een belangrijke rol. De windsnelheid neemt toe naarmate de turbine hoger wordt geplaatst terwijl de turbulentie afneemt. Beide zijn bevorderend voor het rendement van een windturbine, wat de plaatsing op een gebouw evident doet lijken.

Maar, de interactie van de wind met het gebouw zelf zorgt ook voor bijkomende turbulenties.

Continue reading