Macro & micro windkaart

Macro windkaart
De rentabiliteit van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) wordt net zoals bij grote windturbines hoofdzakelijk bepaald door de beschikbare hoeveelheid wind. Het windvermogen is dan ook evenredig met de derde macht van de windsnelheid. In het Windplan Vlaanderen (VUB & ODE) werd een windkaart opgemaakt die een schatting weergeeft van de gemiddelde windsnelheid op 75 meter hoogte. In vergelijking met grote windturbines hebben KMWT echter een beperkte ashoogte. Analoog aan de kaart uit het Windplan Vlaanderen wordt daarom een macro windkaart opgemaakt specifiek voor kleine en middelgrote windturbines, respectievelijk op 15 en 30 meter hoogte.

Windkaart10m
Micro windkaart
De relatief lage hoogte waarop KMWT geïnstalleerd worden zorgt er voor dat ze onderhevig zijn aan de interactie van de wind met lokale obstakels. Het effect van deze obstakels op de windsnelheid en bij gevolg ook op de energieproductie van een windturbine wordt gevisualiseerd met een micro windkaart. Dit geeft nuttige informatie bij het zoeken naar de meest geschikte locatie voor KMWT. Een dergelijke zoektocht komt neer op een evenwichtsoefening gevormd door technische en economische opportuniteiten enerzijds en juridische, ruimtelijke en sociale drempels anderzijds. Aan de hand van enkele cases zal deze samenhang gedemonstreerd worden.

lokale windkaart 15m(2)

Windturbines op Brusselse toren-gebouwen

Gemeten windsnelheden op vier Brusselse torengebouwen zijn vergelijkbaar met die van de Belgische kust op een tiental meter boven de grond. “De tijd is rijp om proefprojecten op te zetten.”

Het potentieel voor kleine en middelgrote windturbines blijkt zeer groot in Brussel. Op de talrijke torengebouwen van de hoofdstad zijn de windsnelheden vergelijkbaar met die van de Belgische kust op een tiental meter boven de grond. “Het plaatsen van een windturbine op een dergelijk gebouw is nu al een aantrekkelijke investering.”

Dat is het onverwachte resultaat van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) onder de leiding van Prof. dr. Mark Runacres van de VUB, Faculteit Ingenieurswetenschappen.
Continue reading

XANT-21 gelanceerd!

Op donderdag 15 mei 2014 werd de XANT-21, een 100 kW windturbine van Belgische makelij, officieel voorgesteld op de site van Vyncke te Harelbeke.

XANT, een Joint Venture tussen de firma’s 3E , VYNCKE en de heer Jo VERSAVEL, wil Vlaanderen, na de teleurgang van het Limburgse HMZ, opnieuw op de wereldkaart brengen als het gaat over de ontwikkeling en productie van windturbines.

XANT wil dankzij de integratie van ‘state of the art’ windturbine technologie in zijn windturbines, ook in het middelgrote windturbine segment (60 kW tot 500 kW) een kosten efficiënte wind energie oplossing aanbieden voor de wereldmarkt.

De XANT windturbines zijn specifiek ontworpen voor de industrie, de grotere land- en tuinbouwbedrijven, dorpen of zelfs afgelegen gebieden die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Door decentraal elektriciteit te produceren met behulp van middelgrote windturbines en lokaal te verbruiken, vermijdt men de extra kosten gelinkt aan het elektriciteitstransport.

Na 6 jaar ontwikkeling is XANT klaar voor de commerciële lancering van de zijn eerste windturbine de XANT-21, een 100 kWe windturbine. Met voordelen zoals eenvoudige vergunning, eenvoudig transport, eenvoudige montage, lagere kost en hogere opbrengst kan dit niet anders dan als muziek in de oren klinken.

Meer informatie over de XANT-21 vindt u hier!
(Bron: XANT)
XANT21

Happening: Nieuw Industrieel Ondernemen

Vlaanderen wil een topregio zijn. Daarvoor heeft het een toonaangevende industrie nodig. Wat dat betekent, kan u zelf nagaan tijdens de Nieuw Industrieel Ondernemen Happening.

Want wie aan de top wil staan, moet altijd één stap voor zijn. Hoe dat te doen, is de kernvraag op dit inspiratiemoment.

Hou deze twee dagen alvast vrij om kennis te maken met inspirerende en toonaangevende voorbeelden uit de praktijk. Laat uw stem horen en wissel ervaring uit tijdens de interactieve workshops of kom langs op de job- en stagebeurs.

Gratis inschrijving via het Windkracht 13 project!
Wilt u graag deelnemen aan deze happening? Vraag uw gratis registratie code aan via wk13@ugent.be 

NIO Happening

>>meer info: http://www.nieuwindustrieelondernemenhappening.be/

West-Vlaanderen hinkt achterop

In 2013 kwamen er in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines bij. Op zich is dat opnieuw minder dan het voorgaande jaar, maar opvallend is ook dat West-Vlaanderen als nochtans windrijke provincie allerminst de beste leerling van de klas is. Er kwamen het afgelopen jaar 25 nieuwe windturbines op land bij in Vlaanderen, goed voor 56,9 megawatt (MW) bijkomend vermogen. Voor het tweede jaar op rij neemt het nieuwe geïnstalleerde vermogen af, zo betreurt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). Voor 2014 verwacht de organisatie ongeveer 100 MW nieuwe capaciteit, het peil van 2011. Er kwamen in 2013 elf nieuwe windparken op land bij in de Vlaamse provincies. Dat brengt het totaal op 252 windturbines, die samen een geïnstalleerd vermogen van 480 MW hebben. Dat levert een productie op van gemiddeld 960.000 megawattuur (MWh), of de energiebehoefte van 275.000 gezinnen. De nieuwe turbines werden bijna uitsluitend in twee regio’s gebouwd: het noordoosten van Oost-Vlaanderen en het westen van Limburg. Oost-Vlaanderen is de koploper, maar West-Vlaanderen (1 nieuw project) is wel de meest windrijke provincie. Daar is dringend een versterking van het elektriciteitsnet nodig, klinkt het.
(Bron: Belga, Redactie KW)

KMWT cruciaal voor plattelands-economie

Uit een nieuw rapport gepubliceerd door RenewableUK blijkt dat in 2012 een record aantal mensen een kleine of middelgrote windturbine (KMWT) plaatsten. Een belangrijke stimulans was het voordelig feed-in-tarief dat kort nadien werd gereduceerd. De overgrote meerderheid van deze KMWT’s zijn geïnstalleerd op landbouwgronden en in landelijke woongebieden. Dit bewijst volgens RenewableUK dat KMWT’s een belangrijke rol spelen in het revitaliseren van de plattelandseconomie.
>> Lees meer

Alternatieve windturbines: enkele concepten

Er wordt steeds gezocht naar alternatieven voor de traditionele horizontale-as windturbines. Met deze verschillende concepten wordt geprobeerd de geluidsproductie, de slagschaduw en de visuele impact te beperken of elimineren. Via onderstaande link vindt u het artikel van “Technology Watch” waar enkele nieuwe ontwikkelingen kort worden voorgesteld.
>> Lees meer

Ruimtelijke en juridische barrières

Windkracht 13 (WK13) omvat o.a. een JERTS-studie (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) die de bestaande barrières voor de markt van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) in kaart brengt. De ruimtelijke en juridische pijlers spelen in dit kader een centrale rol. De inplanting van windturbines heeft immers een directe impact op de techno-economische barrières en vereist een sociaal-maatschappelijk draagvlak. In WK13 worden verschillende tools gecreëerd, waaronder een geluidscontrole-, slagschaduw- en implementatietool. Via deze laatste kan de gebruiker a.d.h.v. een interactieve kaart de ruwheid van het landschap en de objecten (huizen, bomen e.d.) geplaatst in het landschap ingeven. Op die manier kan geverifieerd worden of het plaatsen van een kleine of middelgrote windturbine realiseerbaar is.

Uit analyses van het huidige beleid omtrent de inplanting van KMWT blijkt dat er nauwelijks een gepast beleidskader is voor kleine en zeker voor middelgrote windturbines. Lokale en provinciale overheden nemen een eerder afwachtende en aarzelende houding aan, wat interfereert met het groeien van de windturbinemarkt. De omzendbrief omtrent KMWT [Omzendbrief LNE/2009/01 2009] is niet bindend waardoor gemeentes op een subjectieve wijze kunnen beslissen windturbines al dan niet te vergunnen. Binnen WK13 wordt er gewerkt aan een planologisch stappenplan om de vergunningverlenende overheid te helpen een meer gefundeerde en objectieve beslissing te nemen inzake de inplanting van KMWT.

SWT Field Lab blaast eerste kaarsje uit

Het Small Wind Turbine (SWT) Field Laboratory van Universiteit Gent werd officieel geopend op 18 september 2012. Bij de opening waren al zes windturbines geplaatst in het Field Lab, dat in totaal tien windturbines van een fundering kan voorzien. De zes windturbines zijn aangekocht door Universiteit Gent met middelen van de Hercules Stichting, net als een meteomast en een volledig uitgerust meetlab. Het SWT Field Lab maakt het mogelijk verschillende aspecten zoals mechanische sterkte en vermoeiing, geluidproductie, efficiëntie en energieopbrengst volledig op te meten en te optimaliseren. Het demonstreren van kleine windturbine-technologie is daarbij mooi meegenomen.

Het vermogen van de turbines gaat van 1,5 kW tot 23 kW. Het actueel vermogen en de totale energieopbrengst van de windturbines kan u volgen op de SWT website. Tot voor kort waren er enkel horizontale-as windturbines (HAWT) geplaatst in het SWT Field Lab. Recent mocht het SWT Field Lab twee nieuwe turbines verwelkomen. Het zijn allebei verticale-as windturbines (VAWT) maar ze verschillen in ontwerp. De een is een savonius windturbine, de ander een darrieus windturbine. VAWT hebben doorgaans een lager rendement dan HAWT, de voordelen zijn dan weer een lagere rotatiesnelheid waardoor de geluidsproductie geringer is, minder grote zone waar slagschaduw optreedt en het overbodig zijn van een kruimechanisme.

Voor meer informatie over de windturbines in het SWT Field Lab kan u hier terecht.