Ruimtelijke en juridische barrières

Windkracht 13 (WK13) omvat o.a. een JERTS-studie (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) die de bestaande barrières voor de markt van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) in kaart brengt. De ruimtelijke en juridische pijlers spelen in dit kader een centrale rol. De inplanting van windturbines heeft immers een directe impact op de techno-economische barrières en vereist een sociaal-maatschappelijk draagvlak. In WK13 worden verschillende tools gecreëerd, waaronder een geluidscontrole-, slagschaduw- en implementatietool. Via deze laatste kan de gebruiker a.d.h.v. een interactieve kaart de ruwheid van het landschap en de objecten (huizen, bomen e.d.) geplaatst in het landschap ingeven. Op die manier kan geverifieerd worden of het plaatsen van een kleine of middelgrote windturbine realiseerbaar is.

Uit analyses van het huidige beleid omtrent de inplanting van KMWT blijkt dat er nauwelijks een gepast beleidskader is voor kleine en zeker voor middelgrote windturbines. Lokale en provinciale overheden nemen een eerder afwachtende en aarzelende houding aan, wat interfereert met het groeien van de windturbinemarkt. De omzendbrief omtrent KMWT [Omzendbrief LNE/2009/01 2009] is niet bindend waardoor gemeentes op een subjectieve wijze kunnen beslissen windturbines al dan niet te vergunnen. Binnen WK13 wordt er gewerkt aan een planologisch stappenplan om de vergunningverlenende overheid te helpen een meer gefundeerde en objectieve beslissing te nemen inzake de inplanting van KMWT.