Start Windkracht 13

Nieuw Industrieel Beleid

Het nieuw industrieel beleid is een overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen. De bedoeling is om de industrie in Vlaanderen te ‘transformeren’ naar een moderne industrie die groener, socialer, creatiever en innovatiever is. Het nieuw industrieel beleid steunt op vier pijlers: 1. nieuwe fabriek voor de toekomst 2. competentie- en arbeidsmarktbeleid 3. industrieel innovatiebeleid 4. infrastructuurbeleid

Windkracht 13

Looptijd: 01 mrt ’13 tot 31 aug ’15

Project status: lopend

Dit project is gericht op het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines. Dit wordt gefundeerd door het uitvoeren van een JERTS- (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) studie die de bestaande barrières duidelijk in kaart brengt en aan de hand hiervan ook aanbevelingen doen voor het verlagen van drempels verbonden met deze barrières. Al dusdoende worden nieuwe opportuniteiten geformuleerd en worden ‘best-case’ opportuniteiten in verband met de installatie van kleine en middelgrote windturbines duidelijk in kaart gebracht die leiden tot de installatie van de broodnodige demonstraties. Dit is dan ook het uiteindelijke doel van dit project. Naast het openbreken van bestaande maar beperkte markt is het de bedoeling om uitgaande van realistische en pragmatische criteria nieuwe locaties in kaart te brengen en zodoende de marktintroductie van KMWT’s te versterken. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan het hergebruik van (bestaande) masten en torens die naast hun traditionele functie ook – eventueel na aanpassing – geschikt zijn voor hernieuwbare energietoepassingen in het algemeen, kleine (en middelgrote) wind turbines in het bijzonder. Bij de uitvoering van deze studie wordt vertrokken van de bestaande regelgeving, ondersteuningsmechanismen en normen, doch is het de bedoeling hier niet op vast te pinnen maar door een specifieke benadering hier van los te koppelen om het mogelijk te maken een nieuwe wind te laten blazen in de Vlaamse en lokale energiebeleid. Het project maakt deel uit van een oproep in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid. De economische pijler van het NIB focust op de ‘Fabriek van de Toekomst’ als het knooppunt van het nieuwe productiviteitsoffensief.