Maps

Aan de hand van onderstaande interactieve kaarten kan u de haalbaarheid en het potentieel voor kleine en/of middelgrote windturbines per locatie nagaan. Daarnaast is er ook een kaart die de huidige geïnstalleerde kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen in kaart brengt.

De Ruimtelijke informatiekaart geeft een selectie van waardevolle en gevoelige gebieden in Vlaanderen aan de hand van layers weer, die in rekening worden gebracht tijdens het vergunningverlenend proces. Aanvullend kan er ook extra zones worden opgevraagd zoals bijvoorbeeld de zones waar Belgocontrol bevoegd is.

De Interactieve kaart maakt het mogelijk om de invloed van lokale obstakels in kaart te brengen. Het type obstakel en de oriëntatie ten opzichte van de windturbine geeft informatie die gebruikt wordt in de rekentool.

De KMWT mapping geeft een overzicht van de reeds geïnstalleerde kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen. Heeft u een kleine of middelgrote windturbine geïnstalleerd staan? Laat uw installatie registreren via wk13@ugent.be!